Algemeen

Besparen op IT kosten? Uitdagingen en antwoorden

By 13 juli 2020 No Comments

Het zijn onzekere tijden of in ieder geval andere tijden. Met een verwachte economische krimp van zo’n 6% volgens de Rabobank zal er ongetwijfeld meer aandacht zijn om onnodige kosten te voorkomen en te besparen waar mogelijk. Beslissingen over IT investeringen worden bijna altijd in de directiekamer genomen, omdat het om relatief grote investeringen gaat. Daarom juist nu de aandacht op het besparen van IT kosten.

Uitdagingen

De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Dat betekent voor bedrijven met een eigen serverruimte (on premise) dat de IT omgeving na slechts enkele maanden al verouderd kan zijn en zij qua performance en functionaliteiten achterlopen op concurrenten. Daarnaast moet je bij on premise de investering altijd doen voor de hoogst mogelijke piekbelasting. Er zijn momenten dat er extra rekenkracht nodig is, bijvoorbeeld bij het afsluiten van een kwartaal en het opleveren van de financiële cijfers. Van die benodigde rekenkracht kan de rekening behoorlijk oplopen. Voor bedrijven met een traditionele eigen IT infrastructuur is het juist nu interessant om de mogelijk mindere kosten voor IT in de Cloud te onderzoeken.

Is Cloud dan beter? Het antwoord is niet meteen ‘ja’ maar wel meer flexibel. De IT consumptie is namelijk gebaseerd op het werkelijke gebruik, maar het ontbreekt bij ondernemers en financieel managers vaak aan de ervaring om te begrijpen waar en hoe er precies in een cloudomgeving bespaard kan worden. Er zijn grote organisaties die honderdduizenden euro’s per maand aan IT consumptie besteden, bijvoorbeeld voor het gebruik van het Microsoft Azure Platform. Zij hebben echter geen idee waar de mogelijke besparingen kunnen zitten! Klopt het bijvoorbeeld wel wat voor de HR applicatie in de Cloud betaald wordt? En verhoudt zich dit bij de krimp of groei van de organisatie? Het oude vertrouwde managen van hard- en software was een stuk overzichtelijker.

Waar liggen de kansen op IT besparingen?

Het vertrekpunt moet een goede inventarisatie zijn, alleen zijn er genoeg voorbeelden waarbij oude applicaties onterecht meeverhuisd zijn naar de Cloud. Dan betaal je in feite voor de ruimte van de opslag voor oude spullen op zolder. Gecontroleerde kosten bereik je door processen en de bijbehorende gebruikers exact in kaart te brengen. Dan pas kun je de Cloud flexibiliteit in je voordeel inzetten en betaal je naar wat je werkelijk nodig hebt. Maar er is nog iets anders.

Stuur met juiste informatie

Het inzichtelijk maken van en sturen op de kosten van een moderne IT organisatie gaat over het rapporteren van andere waarden of KPI’s. De vraag waarom een systeem ineens 10% hogere kosten met zich mee brengt dan de dag ervoor kan bijvoorbeeld hiermee snel beantwoord worden. Kostenbesparingen realiseren in de Cloud begint bij het vaststellen van een norm en aantoonbaar maken van afwijkingen. Als wij bij het vaststellen van de norm gesteld hebben dat een applicatie enkele uren per dag wordt gebruikt, kan middels rapportage snel achterhaald worden of dit het geval is. Afwijkingen hierin kunnen snel gecorrigeerd worden. Het tijdig uitzetten van deze omgeving kan dan direct voor enorme besparingen zorgen.

GOT IT? Gebruiker | Organisatie | Techniek

Om onnodige kosten te voorkomen gaan we graag vrijblijvend in gesprek om te zien of wij de IT kosten inzichtelijker en beter meetbaar kunnen maken. Alles start wat ons betreft namelijk bij de gebruiker, dus ook als je financieel manager bent of eindverantwoordelijk voor het verlagen van de IT kosten.