PurpleCloud bespaart bedrijven tijd en geld bij migraties naar de Cloud

Stap 1: Vrijwel altijd begint een traject binnen een organisatie met de vraag: “Kunnen wij innoveren door het toepassen van technologische vernieuwingen?”

Op die vraag kunnen wij bevestigend antwoorden. De ontwikkelingen in de ICT en met name Cloud computing gaan razendsnel en kunnen uw organisatie helpen om meer efficiënt en kostenbesparend te werken. De techniek is voorhanden. Het is niet de vraag of u overstapt naar de Cloud, maar wanneer. En daarbij minstens zo belangrijk: welke partner kiest u?

Stap 2: Een goede Inventarisatie van de IT-omgeving is essentieel

Om een IT-omgeving succesvol naar een (hybrid) Cloud te kunnen migreren is een volledig overzicht van het landschap en haar gebruikers essentieel. Onderzoek toont aan dat bij negen van de tien organisaties niet exact bekend is welke applicaties, workloads en data er gebruikt worden. Een goed overzicht van de aanwezige data, met daarbij de informatie aan welke wet- en regelgeving deze dient te voldoen, ontbreekt of is niet volledig. Er bestaat vaak een wildgroei aan vergeten data op niet beheerde lokale systemen, servers, werkplekken, licenties en Operating Systemen. Daarom heeft PurpleCloud een methodiek ontwikkeld voor ondersteuning bij migratietrajecten, waardoor veel tijd en geld kan worden bespaard. PurpleCloud vergelijkt hiervoor verschillende bronnen, zoals bijvoorbeeld alle aanwezige licenties. Het kan zijn dat het aantal door inkoop aangeschafte licenties voor een applicatie fors afwijkt van het aantal medewerkers dat die applicatie werkelijk gebruikt. Het terugdringen van kosten voor onnodige licenties levert al snel een mooie besparing op.

Stap 3: Eisen en wensen in kaart

Na de inventarisatie van de huidige situatie, wordt samen met de opdrachtgever vastgesteld aan welke vereisten de geïnventariseerde onderdelen uit het IT-landschap dienen te voldoen in de Cloud. Denk hierbij aan technische requirements, maar ook aan aspecten als compliancy. Op basis van deze inventarisatie wordt er een functioneel ontwerp gemaakt dat aansluit op de behoeften van de organisatie.

Stap 4: Wensen duidelijk en inzichtelijk maken voor alle betrokkenen

De volgende noodzakelijke fase noemen wij alignment. Zodra er een duidelijk beeld is over het huidige IT-landschap en de behoeften, worden alle betrokkenen geïnformeerd. Onze taak is om eventuele onduidelijkheden volledig weg te nemen en alle vragen te beantwoorden. Als deze fase is afgerond dan is de gewenste IT-omgeving met alle reguirements volledig duidelijk voor alle betrokkenen.

Stap 5: Wensen vertalen naar de juiste oplossingen

Na alignment praten we over oplossingen. Het functioneel ontwerp wordt gedetailleerder en we komen tot een technisch ontwerp. Wij maken per workload een afweging hoe deze optimaal is af te nemen, denk hierbij aan SaaS, PaaS of een IaaS-model. Zo stellen wij u in staat om het meeste rendement uit de Cloud te halen.

Stap 6: De transitie naar de cloud

De volgende stap is de werkelijke transitie naar de Cloud. De migratie van uw oude omgeving zien wij echter niet alleen als een technische implementatie van systemen en/of software, de specialisten van PurpleCow gaan verder. Voor elke verandering wordt vastgesteld welke organisatorische doelstellingen gerealiseerd moeten worden en wat het betekent voor de gebruikers hiervan. Dit hebben wij geborgd met TOM® (Techniek, Organisatie en Mens).

Stap 7: Het in beheer nemen van de nieuwe IT-omgeving

Tot slot dragen wij over naar uw eigen beheerorganisatie of zorgen onze specialisten desgewenst voor het complete beheer van de nieuwe omgeving. Dit borgen wij in een service overeenkomst waarin wij de dienstverlening gedetailleerd uitwerken. Onze Service Level Manager bespreekt maandelijks met u de status van uw omgeving en onze dienstverlening.


Conclusie

Het 7-stappen plan klinkt vanzelfsprekend

Het 7-stappen plan klinkt vanzelfsprekend, maar wordt helaas niet altijd zo toegepast. In de praktijk zien wij dat een verandertraject begint met de introductie van een nieuwe oplossing en vervolgens wordt er direct gestart met een migratie of de implementatie hiervan. De organisatie beschikt vervolgens over meerdere oplossingen voor één functionaliteit en beheert niet alleen de oude maar ook de nieuwe Cloudomgeving, wat zeker geen kostenbesparing oplevert. Door samen te werken met de juiste dienstverlener kunt u het optimale voordeel uit een Cloudmigratietraject halen.

   


9 mythes over overstappen naar de cloud

Alhoewel steeds meer bedrijven overstappen naar de cloud, met als grote voordelen de zakelijke flexibiliteit en kostenbesparing, zijn er nog een paar hardnekkige misvattingen over verhuizen naar de Cloud. Zo is er ook over Office 365 tegenstrijdige informatie te vinden en Microsoft wil dit dan ook graag rechtzetten. In hun document Mythes over overstappen naar de cloud, ontkrachten ze de deze negen mythes.